Hamark Produktion

Hamark Produktion

 

Länderna i Baltikum


 

 

Omslag (VHS)

Arbetsblad

Estland

Estland är det minsta av de tre baltiska länderna och ligger bara 15 mil ifrån Sverige. Naturen består av våtmarker sjöar och floder vilket gör att det finns gott om fåglar här, bla Storken.

"Den gamla goda svensktiden" kallas de år då Estland var svenskt. Under den här tiden blev livet lite lättare för de estniska bönderna.
Astrid Lindgrens tecknare  Ilon Wikland är född i den forna estlandssvenska huvudstaden Hapsalo.

Skolan har förändrats mycket sedan Estland blev ett fritt land. Vi får i filmen vara med på en vanlig skoldag. Även industrin håller på att förändras. Vi besöker företaget As Sumar som är ett estniskt företag under snabb utveckling.
 
Sångfesterna har alltid i både medgång och motgång haft en viktig sammanhållande funktion i det estniska samhället. De riktigt stora sångfesterna hålls vart femte år.

Inspelad: 2002
Av: Ewa och Rolf Hamark
Speltid: 11 min
Målgrupp: Från 9 år
Språk: Svenska

Tillbaka


 

Omslag (VHS)

Arbetsblad

 

Lettland

Lettland ligger i mitten av de tre Baltiska länderna. Om man går längs med sandstränderna vid den lettiska kusten kan man hitta stora gula klumpar som spolats upp av vågorna. Det är bärnsten och kallas Östersjöns guld.

Riga ligger vid Östersjön och har en stor hamn. Riga är också är Lettlands huvudstad och största stad. I 90 år var staden en del av Sverige.

Nästan hälften av all markyta i Lettland är täckt av skog och kallas "Lettlands gröna guld",  därför att exporten av timmer ger pengar till landet.

Gemenskapen med familjen är viktig och man har gärna släktkalas av olika anledningar. Ute på landet  får vi vara med på ett  stort namnsdagskalas.

Folkvisor och folkdikter har alltid haft en viktig betydelse  för  letterna och nästan alla kan hundra eller fler folksånger utantill. Sång- och dansfestivaler är vanliga i landet.

Inspelad: 2002
Av: Ewa och Rolf Hamark
Speltid: 10 min 
Målgrupp: Från 9 år
Språk: Svenska

Tillbaka


 

Omslag (VHS)

Arbetsblad

Litauen

Av de tre baltiska staterna är Litauen det största landet.
Huvudstaden heter Vilnius. Strax norr om staden  ligger Europas absoluta mitt - det vill säga därifrån är det lika långt till Europas alla hörn.

I Grutasparken finns statyer och monument insamlade från tiden då Sovjetunionen regerade och styrde över landet.
Många fabriker lades ner efter självständigheten och därför är man mer eller mindre fattig i landet.

Självständigheten har samtidigt gjort det bättre - man köper och säljer saker till andra länder i Europa och utländska pengar kommer in i landet.

I filmen får vi också träffa några olika familjer och se hur  de lever i sin vardag.

Litauen kallas ibland korsens land - då är det en speciell
korskulle man tänker på. Korsen betyder bland annat lycka och liv.

Inspelad: 2002
Av: Ewa och Rolf Hamark
Speltid: 14 min
Målgrupp: Från 9 år
Språk: Svenska

Tillbaka