Hamark Produktion

Hamark Produktion

 

Informationsfilmer för svenska kyrkan


 

 

Omslag (VHS)

Vi hör ihop

Vi hör ihop ger en bild av hur det kan vara att leva i ett sammanhang där den egna kulturen skall samsas med en annan, och vilken betydelse det har i livet. I filmen delar några utlandssvenskar med sig av sina tankar om svenskhet, språk, traditioner och betydelsen av att kunna gå till "sin" kyrka, som här i svenska kyrkan i Ayia Napa.

Språk: Svenska
Speltid: 21 min
Av: Gunilla Delving M & Rolf Hamark
Inspelad: 2005
Produktion: Hamark Produktion och svenska kyrkan
Produktionsansvarig: Eva Wenehult

Tillbaka


Bibel 2000

 

Omslag (VHS)

 

Bibel 2000 - översättning pågår

Bibeln har alltid mött människor i form av en översättning. Genom historien har översättningarna avlöst varandra. Vid sekelskiftet kom Bibel 2000, den tredje officiella bibelöversättningen. Det är en svensk översättning av Bibeln gjord av bibelkommissionen på uppdrag av Sveriges regering.

Filmen spegla de förväntningar och möjligheter som är knutna till den nya översättningen för både kyrka, skola, kulturliv och samhälle och utgör ett viktigt vittnesbörd om det pågående översättningsarbetet.

>> Läs mer - Bilbel 2000 (slutrapport)

Språk: Svenska
Speltid: 15 min
Av: Hans Bergström och Rolf Hamark

Tillbaka


Ung i Paris

 

Omslag (VHS)

 

 

Tro, hopp och kärlek - ung i Paris

Tusentals unga reser utomlands varje år - av längtan att möta det annorlunda - för att vidga sina vyer. Många arbetar under sin ibland korta, ibland längre utlandsvistelse som au pair, på pubar, i affärer eller går på språkkurs. Andra studerar på heltid. Många av dessa ungdomar söker sig till svenska kyrkan. Här får man många nya kontakter, här får man trygghet mitt i allt det nya, här kan man få hjälp och stöd. Många som hemma inte sökt sig till kyrkan möter den här och får tillfälle att fundera över sin tro och fira gudstjänst på sitt eget språk.

I filmen får vi möta några svenska ungdomar i Paris och lyssna till deras samtal och tankar. Vi får också en inblick i hur svenska kyrkan fungerar i Paris.


Språk: Svenska
Speltid: 19 min
Av: Gunilla Delving M & Rolf Hamark
Inspelad: 2003

Tillbaka


Att ta avsked

 

Omslag (VHS)

 

Att ta avsked

Det finns ett klart och tydligt behov inom vården att få hjälp och tid att samtala kring olika etiska frågeställningar som dyker upp vad gäller förhållandet patient – personal, personal – personal, personal – administration.

Filmen består av ett antal korta dramatiseringar kring olika situationer som personal inom sjukvården möter.

Materialet är tänkt att ge inspiration och information om hur man kan samtala kring de scener man sett på filmen och sätta dessa i relation till den egna arbetssituationen.

Språk: Svenska
Speltid: 12 min
Av: Ewa & Rolf Hamark
Inspelad: 2000

Tillbaka


Från dop till begravning

 

Omslag

Arbetsblad

 

Från dop till begravning

Per och Benjamin  är mest intresserade av att ha kul och spela tennis. Men så har de börjat att fundera på sin konfirmation nästa år. Då dyker det genast upp en del lite svåra frågor. Prästen Kent är den som bäst kan hjälpa dem med svaren.

Vi får ta del av de fyra ceremonierna enligt Svenska kyrkans ordning. Vi får se en liten del av ett dop, en konfirmation, en vigsel och en begravning.
Filmen kan ses som den är, men är också bra som igångsättare för vidare diskussioner. Man kan jämföra likheter och skillnader i olika religioners traditioner.

Inspelad: 2005
Speltid: 15 min
Målgrupp: 10 -14 år

Tillbaka