Hamark Produktion

Hamark Produktion

 

Minnenas bro


 

Minnenas bro

 

Omslag

 

Minnenas bro

 

Svenska
Minnenas Bro är ett minnesprojekt. Projektets ändamål är att genom personliga berättelser skildra hur vardagslivet såg ut för några av de människor som var barn och unga under den tiden.

I denna film berättar äldre personer om sin barn- och ungdomstid på 1920- och 30-talet. Deras liv liknar det liv vi lever idag: de gick i skolan, lekte, fick arbete, de gladde sig till julen och åkte ibland över till den andra sidan av Öresund. Men på många sätt var deras liv ändå annorlunda på den tiden och genom att få kunskap om detta kan vi kanske bättre förstå varför de ofta tänker så annorlunda än barn och unga gör idag.

Dansk
Mindernes Bro er et erindringsprojekt. Projektet skal gennem personlige beretninger skildre, hvordan hverdagslivet så ud for nogle af de mennesker, som var børn og unge dengang.

I denne film fortæller en række ældre om deres barndom og ungdom i 1920- og 30´erne. Deres liv lignede det liv vi lever i dag: de gik i skole, legede, fik arbejde, de glædede sig til jul og tog nogle gange over på den andre side af Øresund. Men på mange måder var deres liv også meget anderledes dengang og ved at få kendskap til det, kan vi måske bedre forstå, hvorfor de ofte tænker så forskelligt fra børn og unge i dag.

 

Inspelad: 2005
Av:
Ewa & Rolf Hamark
Språk:
Svenska och danska
Speltid: 35 min

Detta/Dette projekt är/er delfinansierat genom/gennem
Interreg IIIA Öresundsregionen/Øresundsregionen,
EUROPEISKA UNIONEN, Europeiska Socialfonden,
Helsingør Kommune, Helsingborgs Stad och Frederiksborg Am


Tillbaka till startsidan

Tillbaka till menyn